| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

Између Србије и Туниса се примењује пуна легализација докумената. То значи да јавна документа издата у овој земљи, за употребу у Србији и обратно, треба да буду прописно легализована. Кад су у питању јавне исправе издате у Тунису, Амбасада Републике Србије у Тунису надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њиховог надлежног органа. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у у Амбасади Туниса у Београду.
Иако се између Србије и Туниса примењује пуна легализација докумената, при чему органи Р. Србије инсистирају на њеном спровођењу,  органи Р. Тунис прихватају документа која нису прошла процедуру пуне легализације или обрасце извода из матичних књига на међународном обрасцу, иако нису потписници одговарајућих конвенција.
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари